Korisni linkovi

Temeljem članka 22. a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite RH donosi odluku o ZABRANI održavanja brodske linije Pula – Zadar – Pula zbog mogućnosti prijenosa bolesti COVID-19.

According to article 22 a of the Law on Civil Protection System, the Civil Protection Headquarters of the Republic of Croatia makes a decision on the PROHIBITION of maintaining the Pula – Zadar – Pula line due to the possibility of transmission of COVID-19 disease.