Flota / Fleet

Bišovo

Karakteristike katamarana „BIŠOVO“

Dužina: 41,57 m
Širina: 11,00 m
Gaz:  1,20 m
Brzina: 30 čvorova
Kapacitet: 325 putnika

Komiza

Karakteristike katamarana „KOMIZA“

Dužina – 27,06 m
Širina – 9,00 m
Gaz – 1,20 m
Brzina-24 čvorova
Kapacitet: 159 putnika

Moli

Dužina: 48 m
Širina: 10,60 m
Brzina: 11 čvorova
Kapacitet: 200 putnika i 40 vozila